Våra fastigheter

Stenhus AB äger och förvaltar följande fastigheter:
Brädgårdsgatan 38 (kvarter Elefanten 4)
"Byggnaden är en av de få som klarade sig undan stadsbranden 1876. Byggnaden uppfördes som banklokal och bostad åt bankdirektören. Fastigheten speglar byggnadsepoken före stadsbranden, och erinrar om hur miljön runt Rådhustorget såg ut kring 1850-60. Byggnaden innehåller idag hyreslägenheter."
Västra Parkgatan 2 (kvarter Domaren)
Nygatan 24 (kvarter Violen 2)
Kungsgatan 17 (kvarter Linden 2)
"Fastigheten Linden 2 är en av de mycket värdefulla träbyggnader som utgör riksintresse i Söderhamns stad. Huset har en ovanligt rik fasadutsmyckning som i sin utformning är mer påkostad än vad som var vanligt i Söderhamn vid 1800-talets slut."
Kungsgatan 19 (kvarter Linden 3)
Kungsgatan 25 (kvarter Nejlikan 3 )
Kungsgatan 23 (kvarter Nejlikan 2)
Kungsgatan 20 (kvarter Bananen 7)
Östra Parkgatan 1 (kvarter Domaren)
Norrtullsgatan 38 (kvarter Bagaren 11)
Norrtullsgatan 45 (kvarter Plåtslagaren 4)
Norrtullsgatan 59 (kvarter Plåtslagaren 10)

Telefon kontor: 0270 - 705 55

Vid störningar, trygghetsjour, fastighetsjour kvällar och helger ring Securitas: 010 - 470 57 59

Producerad av 
crossmenu